Біздің бағдарламалар

Ағылшын тілі

Кімге арналған: ағылшын тілі деңгейін көтергісі келетіндерге

Курс ұзақтығы: 1 деңгей – 6 ай

Сабақ кестесі: аптасына 3 рет 90 минуттан немесе аптасына 2 рет 135 минуттан

Сабақ уақыты: 12:30-14:00 немесе 18:00-19:30 немесе 18:00-20:15

Топтағы тыңдаушылар саны: 6-дан 12-ге дейін

Мұғалімдер: TESOL, CELTA немесе DELTA біліктілік сертификаттары бар қазақстандық мұғалімдер

Сабақ беру әдістері: коммуникативтік әдістемелері

Оқыту аяқтағаннан кейін сертификат беріледі

Байланыс үшін: 70 65 74, 70 57 14, dll@nu.edu.kz

Орыс тілі

Кімге арналған: орыс тілі деңгейін көтергісі келетіндерге

Курс ұзақтығы: 1 деңгей – 5 ай

Сабақ кестесі: аптасына 3 рет 90 минуттан немесе аптасына 2 рет 135 минуттан

Сабақ уақыты: 12:30-14:00 немесе 18:00-19:30 немесе 18:00-20:15

Топтағы тыңдаушылар саны: 6-дан 12-ге дейін

Мұғалімдер:  орыс тілі шет тілі ретінде оқыту білімі және тәжірибесі бар мұғалімдер

Сабақ беру әдістері: коммуникативтік әдістемелері

Оқыту аяқтағаннан кейін сертификат беріледі

Байланыс үшін: 70 65 74, 70 57 14, dll@nu.edu.kz

Дайындық курстар

Кімге арналған: IELTS немесе SAT Reasoning тестілеріне дайындалғысы келетіндерге

Курс ұзақтығы: 3 ай

 Сабақ кестесі: аптасына 3 рет 90 минуттан немесе аптасына 2 рет 135 минуттан

Сабақ уақыты: 18:00-19:30 немесе 18:00-20:15

Топтағы тыңдаушылар саны (IELTS тестіне дайындық): 6-дан 12-ге дейін

Топтағы тыңдаушылар саны (SAT Reasoning тестіне дайындық): 6-дан 8-ге дейін

Мұғалімдер: TESOL, CELTA немесе DELTA біліктілік сертификаттары бар қазақстандық мұғалімдер

Сабақ беру әдістері: коммуникативтік әдістемелері

Оқыту аяқтағаннан кейін сертификат беріледі

Байланыс үшін: 70 65 74, 70 57 14, dll@nu.edu.kz